Teenused

Teenused

Metsa ja raieõiguse ost

Metsa ja raieõiguse ost

Metsa ja/või raieõiguse hind sõltub metsa asukohast, vanusest, puidu kvaliteedist ja puuliikidest.

Vaata lähemalt
Põllumaa ost

Põllumaa ost

Põllumaa hind sõltub kahest peamisest faktorist: maa kvaliteedist ja asukohast.

Vaata lähemalt
Hakkepuidu tootmine ja ost

Hakkepuidu tootmine ja ost

Ostame kasvavat võsa (kraavide ja teede ääred, võsastunud põllu- ja heinamaad), kokkuveetud võsa ja raiejäätmeid.

Vaata lähemalt
Metsamajanduskavade koostamine

Metsamajanduskavade koostamine

Tegevuskava metsa majandamiseks, mis kirjeldab Teie metsa seisundit ja kavandab pikemaajalisi majandamisplaane.

Vaata lähemalt