Metsa ja raieõiguse ost

Metsa ja raieõiguse ost

Metsa ja/või raieõiguse hind sõltub metsa asukohast, vanusest, puidu kvaliteedist ja puuliikidest.

Vaata lähemalt
Põllumaa ost

Põllumaa ost

Põllumaa hind sõltub kahest peamisest faktorist: maa kvaliteedist ja asukohast.

Vaata lähemalt
Hakkepuidu tootmine ja ost

Hakkepuidu tootmine ja ost

Ostame kasvavat võsa (kraavide ja teede ääred, võsastunud põllu- ja heinamaad), kokkuveetud võsa ja raiejäätmeid.

Vaata lähemalt
Metsamajanduskavade koostamine

Metsamajanduskavade koostamine

Tegevuskava metsa majandamiseks, mis kirjeldab Teie metsa seisundit ja kavandab pikemaajalisi majandamisplaane.

Vaata lähemalt

Õigeaegselt ja oskuslike võtetega majandatud mets

Metsaomanikule on kõige olulisem õigeaegselt ja oskuslike võtetega majandatud mets, sest vaid nii toob see suurimat tulu. Jättes oma metsa majandamata, kaotab see kiiresti väärtust. Asjatundlikult majandatud metsast saab aga tulu nii täna kui ka homme ning jätkub veel järgmistele põlvedelegi.

Vaata teenuseid
Õigeaegselt ja oskuslike võtetega majandatud mets
Metsa majandamiseks leia endale õige koostööpartner

Metsa majandamiseks leia endale õige koostööpartner

Metsa majandamine ei ole keeruline, vaja on leida vaid õige partner, kes Teid nõustab ja abistab. Meie ettevõtte eesmärk on metsaomanikuga ühine – saada metsast maksimaalne tulu selliselt, et raielank jääks peale tööde lõppu eeskujulikku seisukorda.

Võta ühendust

Kui ka Teie soovite oma metsa- või põllumaale või raieõigusele parimat hinda ning vastutuse võtmist teostatavate tööde eest, siis võta meiega julgelt ühendust! Aitame vajadusel ka metsamajandamiskava tellimise või teatise täitmisega ja konsulteerime metsaomanikke tasuta.