Tegevusalad


Metsa ja raieõiguse ost

Metsa ja/või raieõiguse hind sõltub metsa asukohast, vanusest, puidu kvaliteedist ja puuliikidest.
Metsaomanikul on oluline teada oma metsamaa hinda. Raieküps mets on väärtuslikum kui üleküpsenud mets ja õigeaegselt majandatud mets toob metsaomanikule suuremat tulu. Loeb ka puistu liigiline koosseis – väärtuslikumateks puuliikideks peetakse kuuske, mändi ja kaske.
Raieõiguse müük on heaks lahenduseks, kui Teil pole aega ega teadmisi metsa majandamiseks. Raieküps mets võib olla väga hea tuluallikas, kuid raidega viivitamine võib selle väärtus kõvasti langetada.


Põllumaa ost

Põllumaa hind sõltub kahest peamisest faktorist: maa kvaliteedist ja asukohast. Haritud kvaliteetse mullaga põld on väärtuslikum kui võsastunud maa. Võtke julgelt ühendust ja tutvume Teie põllumaaga.


Hakkepuidu tootmine ja ost

Ostame kasvavat võsa (kraavide ja teede ääred, võsastunud põllu- ja heinamaad), kokkuveetud võsa ja raiejäätmeid. Võsast vabanemine annab Teile võimaluse kasutada oma maad hoopis kasumlikumalt. Raiejäätmete ja võsa müük on tulus võimalus oma metsa- ja põllumaad korda teha.


Metsamajanduskavade koostamine

Metsamajanduskava on tegevuskava metsa majandamiseks, mis kirjeldab Teie metsa seisundit ja kavandab pikemaajalisi majandamisplaane. Kasvava metsa jaoks muutub metsamajanduskava kohustuslikuks, kui metsaomanikul on soov metsa majandada või plaan teha metsas raietöid. Tuleme Teile kava koostamisel appi.

Tekkis huvi? Helista: (+372) 56 799 091